CO JE PRAVOTOČIVÉ A LEVOTOČIVÉ

29.12.2011 16:48

 

CO JE PRAVOTOČIVÉ A CO JE LEVOTOČIVÉ? / DOPORUČUJI

 | Alue |  Energie
alue.cz
Mnoho lidí má nejasno v tom, co se točí doleva a co doprava. Není divu,  to důležité nás ve škole většinou neučili. Proto pokud se najednou dozvíte, že není jedno, kam se co točí, vyvstává otázka, jak poznat levo a pravotočivé symboly.
V úvodu malé resumé pro ty, kteří se o rotaci nedočetli v minulosti:
Co je LEVOTOČIVÉ,  to bere energii a je to pro člověka smrtonosné.
Co je PRAVOTOČIVÉ, to nám energii dodává a je to životodárné.
Tak je to dané a neměnné, zakódované ve Vesmíru.
Nebudu tu složitě popisovat, co se jak točí, použiji názorných obrázků, abyste mohli jasně rozlišovat:
linka
ROTACE
Zde je jasně nakreslené, který směr je který. Obrázek je jednoduchý, zapamatujte si ho.
Pravotočivý směr je podle hodinových ručiček, levotočivý je v protisměru hodinových ručiček.
rotace
SPIRÁLY
Množily se dotazy, která spirála je levotočivá a která pravotočivá. Lidé si intuitivně tipují rotaci špatně, protože se řídí podle toho, jak spirálu kreslíme. To je ale OMYL! - Levotočivá spirála se kreslí pravotočivým způsobem a naopak. Proto jejich směr nesmíte rozlišovat podle toho jak se kreslí od středu, ale  zvenku! Dívejte se, kam směřuje konec spirály (červená šipka na obrázku)  a podle toho určete směr rotace (zelená šipka na obrázku). Spirála se točí podle toho, jak do ní fouknete!
spirála
ÚHEL POHLEDU
Levá polovina obrázku je pohled zeshora na vás (červený bod), jak se díváte na spirálu. Ta je na obrázku levotočivá. Druhá polovina ukazuje vás a druhého člověka. - Pro vás je spirála před vámi levotočivá, ale ten druhý ji vidí pravotočivou!
Pamatujte: O tom, kam se co točí, rozhoduje ten, který obrázek tvoří. Když před někým kroužíte levotočivě rukou, on vidí pravotočivý směr. - To je matoucí, pamatujte, pokud vy točíte rukou doleva, je jedno, že ten druhý to vidí, nebo vnímá doprava. Kdo tvoří, ten rozhoduje! Spirála je levočitá, podle vašeho směru. (opět červený bod)
směry
Pokud se otáčíte vy sami, rozhoduje směr úplně stejně. Po pravé ruce máte pravou stranu. Když půjdete za ní, točíte se pravotočivě. Stejně je to samozřejmě i naopak.