Cesta na svobodu se začíná už konečně dokořán otevírat, neboť to co udržuje iluzi chodu lineárního času a opakování jeho cyklů, které udržují bytosti v zajetí třetí dimenze, je již odhaleno.

30.09.2012 10:29

 

Cesta na svobodu se začíná už konečně dokořán otevírat, neboť to co udržuje iluzi chodu lineárního času a opakování jeho cyklů, které udržují bytosti v zajetí třetí dimenze, je již odhaleno.
 
Bylo zjištěno, že Velká pyramida v Egyptě rezonuje pouze v rozsahu 2 - 9 Hz/s (herzů za sekundu), což je rezonanční frekvence sahající max. do úrovně třetí dimenze. (Zajímavé informace o pokusech ve Velké pyramidě najdete na anglicky namluveném videu s názvem: Resonance of The Great Pyramid)
Tato Velká pyramida v Egyptě (umístěná v geometrickém středu Země) je součástí matrixu, neboť udržuje iluzi běhu lineárního času, existujícího pouze ve třetí dimenzi. Více je uvedeno na videu s názvem: The Twelve Pyramids of Thoth - Part One. Proto je třeba se od ní odpojit, a to tím, že se ukotvíte ve svém osobním nulovém bodu. Podrobnosti o tom jak to udělat jsou uvedeny v článku s názvem: "Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu".
V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále vyšší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibernaciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 atd.) Zlatý OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE.https://www.youtube.com/watch?v=cOpjj1eaAtI&feature=colike
Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Jsou dva druhy pyramid! Jedny jsou nasměrované do "peklíčka" :-( a druhé do "nebíčka". :-) Se kterými si přejete se frekvenčně sladit?", který je uveden ZDE.
 
Zlatý OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vlýknem uprostřed. Uvedeno ZDE. https://www.youtube.com/watch?v=cOpjj1eaAtI&feature=colike
Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.https://youtu.be/Zwz6dtK-JZg
Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla. Uvedeno ZDE:
 
Pro snadné zvládání zvyšujících se frekvencí je třeba se propojit s vyššími úrovněmi vědomí a existencí i se svou duchovní podstatou (kterou máte ve vašem duchovním srdci) a začít do sebe tyto mnohem vyšší, harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující frekvence vstřebávat. Lze toho docílit např. pomocí krystalu či krystalů (třeba v podobě přívěšku na krku, nebo jen mentálně stvořených) a pomocí něj/nich a svých mentálních představ si propojovat svou sedmou čakru s jádrem Centrálního slunce a svou první čakru s jádrem Země. 
 
Současně si přitom představujte, jak energie z centrálního slunce proudí skrze vaší páteř (čili skrze všechny vaše čakry) do jádra planety Země a naopak, jak energie z jádra planety Země proudí přes vás, přes vaši páteř a všechny vaše čakry opět nazpět do centrálního slunce. 
 
Čím více harmonizující energie do sebe vstřebáte, tím více ji ze sebe budete vyzařovat do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete nejen harmonizovat všechny a všechno ostatní, ale zároveň pomůžete i ostatním bytostem, aby se těmto zvyšujícím se frekvencím mohly mnohem snadněji přizpůsobit. 
 
Dnes je již naprosto jisté, že do páté dimenze se transformuje CELÁ tato planeta a společně s ní se budou do páté dimenze transformovat všichni ti, kteří budou sladěni s jejími zvyšujícími se frekvencemi.
 
Samozřejmě, že by člověk měl odpustit všemu a všem a požádat všechny a všechno o odpuštění, neboť disharmonické vazby snižují osobní frekvence a udržují negativní vazby propojené. Na zrušení těchto karmických vazeb stačí vduchu UPŘÍMNĚ požádat všechny a všechno o odpuštění a zároveň i všemu a všem odpustit. 
 
Pokud si něco přejete a je to v souladu s vesmírnými zákony světů harmonie (tzn., že to, co žádáte není na úkor někoho, či něčeho) tak stačí jen v duchu SLUŠNĚ požádat např. andílky nebo své vyšší - světelné Já, anebo kosmické vše-Vědomí - Boha, aby vám pomohlo v tom, co zamýšlíte a oni vás již navedou, abyste byli ve správný čas na správném místě. Jednat, čili ten rozhodný krok ve vámi nabízených možnostech už ale musíte udělat sami, ten už oni za vás neudělají. To už byste od nich chtěli až příliš, neboť i "hloupý" Honza musel zvednout svůj ctěný zadek :-) ze zápecí a pohnout se.Postup, jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já:
 
Stvořte si ve své mentální představě kolem sebe světelnou pyramidu bílé nebo fialové bary  a svou vůlí (Jang) a přáním (Jin) do ni vložte program, aby vás nejen ochraňovala proti všem disharmoniím, ale aby vám i zprostředkovávala kontakt s pravými duchovními úrovněmi existencí, které jsou až nad astrálem.
 
Též si stvořte malou pyramidu kolem své mozkové šišinky, antény do kosmu (do pravých duchovních úrovní existencí) a to tak, aby vaše šišinka byla od základny ve výšce jedné třetiny výšky pyramidy. Tím začne vaše šišinka přijímat energii Čchi, neboli spirituální podstatu Univerza (obsahující jeho sílu, lásku a moudrost), čímž postupně dojde k aktivaci šišinky a obnově její 100%ní funkce.
 
Cokoliv, co vás jen napadne, je pro vás přesně to, co bude fungovat speciálně pro vás, neboť ta mentální představa prozatím tak jako tak není vaše vlastní (ale pocházející od vašeho vyššího, světelného já) a to z toho důvodu, že dokud nemáme funkční svou osobní merkabu (k čemuž již velice brzy dojde), tak nejsme schopni tvořit něco nového, doposud nikde jinde neexistujícího.
 
Takováto mentálně stvořená pyramida se pohybuje neustále s námi a vy jste neustále správně vycentrováni v jejím ohnisku. Stačí požádat své vyšší já, aby kolem vás takovouto pohybující se pyramidu vytvořilo tak, aby byla pro vás co nejúčinnější a ono to pro vás velice rádo udělá. Takže při tímto způsobem stvořené pyramidě se nemusíte starat o to abyste ji stvořili ve správných rozměrech a poměrech, neboť o to se již postará vaše vyšší moudré, láskyplné a všemocné Já. Takže slušně požádejte, nezapomeňte za to poděkovat a pak už jen věřte, že tomu tak už je.https://www.youtube.com/watch?v=gPnVF82LIhw&feature=colike
 
Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE:Jak se sám vyvázat s nechtěných, zasvěcením, mentálně, či jinak implantovaných kódů, symbolů či jiných energetických háčků a spojení, spojujících vás s něčím či někým s kým nechcete být ve spojení, natož být tím či jimi nějak ovládáni, nebo manipulováni.
 
Představte si že jste uprostřed kruhu, kolem máte 12 křišťálových lebek a nad tou třináctou stojíte rozkročmo, nebo ji máte v náručí v úrovni svého osobního nulového bodu, čili svého duchovního srdce. Pak si představte, že ve všech 12ti lebkách je vědomí 12ti archandělů a v té třinácté, že je vědomí centrálního slunce tohoto vesmíru, čili souhrn vědomí naprosto všeho a všech, co v tomto vesmíru je - existuje.
 
Pak požádejte všech 12 archandělů (stačí mentálně a není třeba jménem) a mezi nimi jmenovitě požádejte i archanděla Michaela (ochránce před veškeým násilím, nespravedlností a bezprávím), aby vás zbavili veškerých vazeb na disharmonické bytosti, místa a entity, které jsou na vás nějakým způsobem napojeny. Potom do sebe vdechněte energie těchto 12ti nanebevzatých mistrů a energii centrálního slunce a představte si, že se vše ukládá ve vašem 12ti (nebo dokonce 13ti) vláknovém DNA, které si začnete v sobě tímto procesem obnovovat. No a pak samozřejmě slušně a zdvořile za všechno poděkujte, ale ne povýšeně ani poníženě, ale jako rovnému s rovným. V jednotě jsou si totiž naprosto všichni nejen rovni, ale i si navzájem nezištně, čili bez požadování jakékoliv odměny, pomáhají. K tomuto návodu si samozřejmě můžete přidat cokoliv dalšího, co máte pocit, že by měl obsahovat.
 
Dovolte andělům, aby s vámi pracovali, aby odstranili všechny nízké negativní vibrační energie z vašeho bytí, okolí a aurického pole, tak abyste mohli každým dnem zvyšovat svou vibraci. 
Nádherné světelné bytosti, oceňujeme vás v tomto čase a nabízíme vám svou podporu a lásku. Jsme zde, abychom vás vedli na nový stupeň vaší existence na Zemi, na novou stezku a novým směrem. Všechno co se stalo dříve, směřovalo k tomuto období vašeho růstu, a tím ho učinilo časem velké důležitosti. Je třeba zdůraznit, že je zde potřeba energie jednoduchosti, přijetí a čistého jasného zaměření. Nedovolte, abyste byli spláchnuti nebo přemoženi nesmírností této doby. Toto období má pro lidstvo a Zemi velkou důležitost, ale v tomto stádiu růstu jste se nacházeli již několikrát předtím. To říkáme s nejčistší láskou a se zaměřením se na pomoc vám postoupit vpřed. V tomto stádiu akcelerovaného růstu nebo vzestupu se lidstvo mnohokrát drolilo pod tlakem. Shledávalo zodpovědnost příliš velkou a přechod příliš extrémní. Přejeme si, abyste poznali, že jste významně vyrostli k tomu, abyste provedli nezbytné změny nyní a v nadcházejících letech a jsme zde, abychom vás jak jen můžeme, podporovali. V minulosti byly takovéto přechody sabotovány, ať už byly blokovány negativními záměry nebo sebe sabotováním lidstvem. Opět vás prosíme o skok ve víře. Nikdo z vás doopravdy neví, co se v roce 2012 stane a mnoho z vás není schopno opravdu porozumět přechodům, které se dějí. Ale spíše, než abyste dovolili strachu, aby potlačil všechen růst, ke kterému může dojít, prosíme vás, abyste věřili ve své vlastní energie. Pozorujte a porozumějte svému vlastnímu bytí, spojte se se Stvořitelem, se svou jednotou a duší, vyzařujte svůj originální zdroj energie, znalost a soustředění se na to, co chcete projevit a dovolte všem skutkům, myšlenkám a zkušenostem, aby povstaly z lásky při projevování lásky. Potom budete schopni pozorovat přechody osvobozeni od strachu s energetickou koncentrací mysli, a povedete sami sebe a vědomí lidstva skrze nezbytné energetické přechody a změny.
 
Jako mnozí na vaší cestě jste museli mnohokrát poskočit ve víře a budete v tom pokračovat, ale je to skrze cesty skoků, že objevujete více o sobě a své pravdě.
 
Věříme, že je třeba prosit, aby se všechna karma a negativní energie spojená s minulými obdobími přechodu uvolnila, vyčistila a vyléčila. Je třeba ocenit všechny ty doby v minulosti, ať už se vás to týkalo nebo ne, kdy tyto přechody byly sabotovány strachem, egem, zmatkem nebo nedorozuměním.
 
Při meditaci nahlas řekněte,
 
„Volám na pomoc energetickou podporu mých průvodců, království andělů a nanebevzaté mistry, Prosím, obklopte mě svou milující energií. Žádám svou duši, jednotu a Stvořitele, aby dohlíželi a podporovali tento léčivý proces. Za sebe a lidstvo prosím o léčení veškeré karmy, která byla vytvořena kvůli sabotáži v průběhu předchozích přechodových období na Zemi. Ať všechna karma, negativita, bolest, strach a lítost, které si nesu já i lidstvo, jsou zality mocným léčivým světlem, aby se mohly rozpustit a obnovit v podobě podporující milující energie, která bude pomáhat našemu současnému období přechodu. Uvolňuji všechny energie z minulosti, které mohou ovlivnit naše současné zkušenosti, a prosím, aby láska byla jedinou zkušeností ze všech při pohybu skrze toto posvátné přechodové období. Ať všechny nepotřebné energie, ať už se uvolnily z atmosféry, vědomí lidstva, Země nebo lidských těl, ať všechny procesy uvolnění a léčení jsou snadné a vedeny dokonalostí Stvořitele. Děkuji.“
 
Uvědomte si, že z vaší srdeční čakry a ze srdečních čaker všech milujících bytostí, které jsou kolem a které vás podporují, proudí vlny lásky, aby zaplavily Zemi a lidstvo, aby pomohly kompletnímu a dokonalému vyléčení. Lásku můžete vysílat ze svého srdce, jak dlouho chcete, je to také praktika ukotvování více lásky skrze vaše bytí do Země. Tolikrát lidstvo sabotovalo svůj vlastní proces růstu, v těchto dnech je to již za námi a lidstvo je silné a dostatečně uvědomělé, aby se samo nasměrovalo do nového stadia své reality. Všichni jste připraveni udělat skok ve víře, ale samozřejmě víte, že protože skáčete poprvé, my vás potom celou cestu poneseme. To byl mocný a patřičný proces léčení v této době.
 
V tomto stádiu přechodu je základní, abychom vám připomenuli energetickou vlnu 11-11-11 a její vlastnosti, lásku z pravdy, otevřenosti, jednoty, štěstí, zplnomocnění, uskutečnění, citlivosti a oprošťování. Tyto vlastnosti stále proudí ze Stvořitelovy duše a poukazují na každého z vás a na každý den vibracemi Stvořitele, kterého přijímáte. Jste povzbuzováni, abyste zahrnuli tyto vlastnosti do přípravy na aktivaci lásky v roce 2012. Každá vlastnost, když je zažívána, vám umožňuje spojit se na hlubší úrovni s energií lásky ve vašem a ve Stvořitelově nitru. Věříme, že osvojením si aktivačního vysvětlení Mistra Buddhy a vložením slov: „Já jsem 2012“ před každou vlastnost a opakováním těchto vlastností pro sebe v průběhu dne, spustíte energie z vašeho nitra a budete potom přitaženi vyššími vibracemi ze Stvořitelovy duše. To vnese tyto vlastnosti do současné a aktuální energie a umožní vám přijmout příslušné vibrace každé z nich.
 
„Já jsem 2012 Láska z Pravdy, Já jsem 2012 Otevřenost, Já jsem 2012 Jednota, Já jsem 2012 Štěstí, Já jsem 2012 Zplnomocnění, Já jsem 2012 Ztělesnění, Já jsem 2012 Citlivost, Já jsem 2012 Osvobození.“
 
Potom nechte energie proudit do vašeho bytí.
 
Rok 2012 je časem, kdy každý člověk prožije ve svém nitru aktivaci velké lásky. Tato aktivace bude mít původ v mnoha aspektech vašeho bytí, a ačkoli to bude radostná zkušenost, milující energie v sobě nese výsledek záznamu všech energetických vzorců do energetického vzorce lásky. Tento záznam začne nejprve ve vašich vlastních energetických systémech a tělech. Už se začaly měnit. Potom dojde na překódování vašich fyzických vlastností láskou do energetických kódů a vzorců lásky. To bude znamenat, že ve vaší DNA dojde k posunu. Při tomto přechodu vidíme, že se mnoho lidí osvobozuje od nemocí nebo bolestí spolu s tím, jak jsou energetické vzorce nemocí přetvářeny do energetických vzorců lásky, a tak přinášejí skvělé zdraví. Později uvidíme, že atmosféra, vědomí a energie Země se překódují do kódů lásky, bude to mít hodně společného s malováním světa na růžovo; bude to sice nějakou chvíli trvat, ale bude to nádherné.
 
S tímto na mysli vás chceme připravit na tento proces a na překódování vaší vlastní energie. Andělská vibrace lásky se velice podobá vibraci lásky, která se projeví, proto po vás chceme, abyste požádali andělské vibrace lásky, aby se vlily do vašeho bytí na fyzické i duchovní úrovni. Přivolejte andělské vibrace lásky, aby vstoupily do Země a zároveň do celého lidstva. Aby vykoupaly celé lidstvo a Zemi v lásce a ukotvily vibrace lásky, aby podpořily a vytvořily základ pro přechod lásky. Andělé budou pracovat s vašimi energiemi, aby vás naplnili láskou a zajistili, že až tato aktivace proběhne, budete schopni překódovat své energetické vzorce s láskou snadno a automaticky. Dovolte andělům, aby s vámi pracovali, aby odstranili všechny nízké negativní vibrační energie z vašeho bytí, okolí a aurického pole, tak abyste mohli každým dnem zvyšovat svou vibraci.
 
Nynější zvýšení vaší energetické vibrace silou lásky vám bude ohromně pomáhat při překódování vašich energetických vzorců do vzorců lásky, a tím pomáhat při ukotvení Éry Lásky na Zemi.
 
„Andělé lásky, vyzývám vás, aby mě obklopila vaše energie a přítomnost. Prosím vlijte do mého bytí andělskou vibraci lásky, aby vyléčila a vyčistila mou veškerou energii. Každým dnem zvyšujte mou energetickou vibraci a podpořte mě v udržení velkého objemu lásky, protože aktivuji čistou lásku ze svého nitra. Děkuji vám.“
 
Milujeme vás bezpodmínečně, my a všechny aspekty Stvořitelovy duše vás bezpodmínečně milují.
Archanděl Metatron a Mistr Buddha.
 
Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce. Uvedeno ZDE.
 
Vstup do meditace:
Několikrát se hluboce nadechneme a vydechneme...
"Já Jsem Láska, Já Jsem Světlo, Já Jsem Boží přítomnost..."
Zahalíme se do krásného bílého Univerzálního Světla – Světla Zdroje, ze všech stran, odshora až dolů, dolů, dolů k mamince Zemi. Stáhneme také spirálovitý sloup Univerzálního Světla do svého čakerního kanálu, alespoň lehce se Světlem dotkneme každé čakry a pak se vrátíme a zastavíme se ve 4. (srdeční) čakře Anahátě.
 
A nyní na vlně Lásky našich Srdcí poprosíme archanděla Gabriela, aby přišel sem k nám.
 
Archanděl Gabriel hovoří:
 
„Jsem tu s Vámi, moji milí, a jsem tak rád, tak rád, že nastala tato chvíle, na kterou jsem se těšil nejen já, ale i mnoho dalších bytostí. Vaše Duše, průvodci, Vaši andělé... - my všichni jsme se moc těšili na tuto chvíli. Je tu také Mistr. Saint Germain, bratr Mílio (stvořitel naší Vesmírokupy), také bratr Ježíš a Marie Magdalena. My všichni jsme tu dnes s Vámi, abychom byli svědky tohoto krásného obřadu Lásky, obřadu propojení v nejčistší Lásce, které jste Vy všichni, jak tu jste, již v této fázi schopni.
 
Znovu si mí drazí uvědomte své Lidské Srdce – svou srdeční čakru – 4. čakru Anahátu. A než Vám předám dar, který mám pro Vás pro tuto zvláštní chvíli schovaný, ještě se prosím co nejvíce uvolněte, v klidu a hluboce se prodechněte do svého Srdce – do toho nádherného Lidského Srdce – s mantrou Já jsem.
 
 
 
Já, archanděl Gabriel, v tuto chvíli do Vašeho nádherného Lidského Srdce vkládám překrásnou, křišťálově bílou až perleťově zářící Perlu. Vkládám ji do Vašeho Srdce. A Vy si toto nyní jen chvíli prociťte a dovolte si tento dar přijmout. Dovolte si to. A jen chvíli vyčkejte. Chvíli dýchejte - v klidu, přirozeně a jemně dýchejte a prociťujte své Lidské Srdce...
 
A nyní si uvědomte ve své hrudi čakru Vadžradharu, která je mezi 4. a 5. čakrou. Je to krásné duchovní kosmické multidimenzionální Srdce. A opět do něj chvíli dýchejte se třemi hlubšími nádechy a výdechy – s mantrou Já jsem.
 
Nyní Vám vkládám do tohoto Vašeho multidimenzionálního Srdce (do Vadžradhary) druhou zářivou křišťálověbílou Perlu. A Vy si prosím dovolte přijmout i tuto druhou Perlu. Přijměte ji s lehkostí a radostí – neboť toto je Akt Lásky, čisté Lásky. Přijměte tuto Perlu a chvíli i toto prociťte...
 
A když se nyní podíváte na obě své srdeční čakry – na své Lidské a na své duchovní multidimenzionální Srdce, možná uvidíte dvě nádherné zářivé hvězdy, krásně pulzující, které se s každým Vaším nádechem a výdechem zvětšují, zvětšují a pomalinku se přibližují k sobě. Možná už nyní vidíte lehounký - zatím jen lehounký - jakoby světelný most mezi těmito dvěma čakrami – těmito dvěma Srdci. Dvě nádherné pulzující zářící hvězdy.
 
Teď si, prosím, uvědomte svou 6. čakru a své 3. oko a opět se do něj 3x nadechněte a vydechněte s mantrou Já jsem.
 
Nyní s vědomím toho, jak Vaše Anaháta i Vadžradhara jako hvězdy září a s každým Vaším nádechem a výdechem pulzují, tak vyšlete ze svého 3. oka krásný dvoupaprsek. Každý paprsek k jedné čakře. Jeden paprsek ze 3. oka k Vaší Anahátě a jeden ze 3. oka do Vadžradhary. A sledujte, jak tento paprsek z obou těchto Srdcí pokračuje dále, a pomalinku spojuje obě tato Srdce – Vadžradharu i Anahátu - spojuje tato Srdce v Jedno. Tyto dvě zářivé hvězdy obou Srdcí se zvětšují a nyní se spolu setkávají a v samém středu spolu splývají... Splývají v jedno jediné – v jedno jediné zářící pulzující Kosmické Kristovo Srdce...
 
K tomuto není třeba více slov, není třeba dalších komentářů. Nyní Vás prosíme, nepřemýšlejte. Dovolte si pouze cítit. Dovolte si tak, jak nejvíce jste schopni, procítit toto Kosmické Kristovo Srdce. Dovolte si chvíli s ním splynout, vstoupit do něj, být jím.
 
Já jsem Kristovo Srdce, Já jsem Kosmické Kristovo Srdce...
 
Vždy jsem byl a vždy jsem byla - a nyní jsem znovu - Já jsem Kosmické Kristovo Srdce...
 
A to je vše, naši milí. Jen o jedno Vás prosíme. Dovolte si dnes mít čistou mysl. Dovolte si dnes nepřemýšlet o tom, nerozebírat to, co se právě stalo. Dnes si prosím zkuste dovolit pouze cítit, nechat to pouze být..., nerozebírat...
 
 
 
My Vám děkujeme a žehnáme Vám naši milí. Děkujeme Vám, neboť Vám - Vám lidským bytostem - patří obrovský dík za to, čím zde na Zemi procházíte, a jak úžasně to zvládáte. A že to mnohdy nemáte lehké, to my víme. Žehnáme Vám a milujeme Vás.
 
Nyní si jen uvědomte sebe sama, své tělo, svá chodidla a propojení s Matkou Zemí, uvědomte si celé své krásné zářící bytí... A tak, jak to každý cítíte, si pomalinku vystupte z meditace.“
 
I my děkujeme archandělu Gabrielovi a všem, kteří s námi při meditaci byli.
 
 "Převzato z webu Průvodce transformací - www.pruvodce-transformace.cz".
 
*Uvědomte si hlavně, že na co upnete svou pozornost, tam se vaše mysl ocitá a s čím se svými emocemi provážete - zaháčkujete, tam (tzn. v takovém stavu, nebo v takové události, anebo na takovém místě) se následně fyzicky ocitnete i vy, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Proto zůstávejte pokud možno neustále v klidu a vnitřní pohodě, nenechte se nikým a ničím vyvést z rovnováhy a snažte se soustředit především na to, co je příjemné radostné a povznášející, čili na to, co je harmonické. Vezměte na vědomí, že s vámi může někdo manipulovat pouze a jen v tom případě, pokud se nejen fokusem své pozornosti, ale především i svými emocemi necháte zatáhnout do něčeho co je disharmonické, z čehož následně může vzejít nějaké nepříjemné drama. Více o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí naleznete ZDE. Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni je uvedeno ZDE. Též si uvědomte, že čemu uvěříte, to se stává vaší osobní pravdou, tzn. vnitřním osobním programem, podle kterého si tvoříte svou osobní realitu a události v ní probíhající. Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny světy a události v nich probíhající naleznete v článku s názvem: Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality, který je uveden ZDE.
 
.