BUDDHA MEDICÍNY

03.03.2012 11:56

 

BUDDHA MEDICÍNY

03.03.2012 13:53

 

Buddha medicíny (sans. Bhaišadža Guru, tib. Sangže Menla) je v Tibetu považován za zdroj umění léčit. Jeho učení je ztělesněno v textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), který je základem tibetské medicíny. Tibetská medicína je jedním z nejstarších systémů medicíny na světě.Obrazek

 

 

Buddhistický pohled říká, že ve vesmíru existuje nepřetržitý stav proudění, že všechny jevy jsou charakterizované nestálostí a že jejich jediný stálý znak je pomíjivost. Jedná se o onu nestálost projeveného světa, která je příčinou utrpení každé bytosti, ať už se nachází v té či oné sféře vesmíru.

 

 

Podle Buddhova učení je příčinou veškerých problémů základní nevědomost, která zatemňuje mysl, a tak brání pochopení skutečné povahy všech jevů. Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce, kterým se tradičně říká tři jedy: chtění (touha), nevědomost (ignorance) a hněv (averze). Podle textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), základního textu tibetské medicíny, může být hlavní příčina každého onemocnění nalezena v těchto třech rušivých emocích, jež způsobují nerovnováhu ve třech hlavních principech tělesných energií: lung, tripa a beken (vítr, žluč a sliz/hlen). Společně s nimi působí pět přídatných okolností – výživa, klimatické podmínky, karma, vliv postavení planet a místní energie - které přispívají ke zvýšení nebo snížení těchto energií. Nerovnováha ve třech hlavních tělesných energiích se potom projevuje na kůži, hromadí ve svalech, šíří se do cév, kostí a nakonec vstupuje do plných i dutých vnitřních orgánů těla.

Obrazek

 

 

 

Buddhové, jako je Buddha Šákjamuni a Buddha medicíny, jsou považováni také za výborné lékaře, protože mají soucit, moudrost a dovedné prostředky, jak diagnostikovat a léčit příčiny všech duševních a fyzických potíží.

 

Buddha medicíny (Bhaišadžjaguru, Sangže Menla, Vaidúrja) je učitel léčení a král lazuritového světla. Jeho zářivé tělo je azurově modré. Levou ruku drží v mudře meditace a v klíně má vázu plnou nektaru dlouhého života. Jeho pravá ruka je natažená v gestu dávání a drží v ní „velký lék“ - rostlinu myrobalán (a-ru-ra) - což je symbolem toho, že Buddha medicíny ochraňuje před nemocemi.

 

Jeho přítomnost, vlastnosti a aktivita jsou vyjádřeny dlouhou nebo krátkou mantrou, která se recituje během meditačních praxí souvisejících s Budhou medicíny, při užívání drahocenných pilulek a při dalších příležitostech.

Obrazek

 

 

 

Dlouhá mantra Buddhy medicíny:

 

 

 

Óm Namó Bhagavaté Bhaišadžjája guru Vaidúrja prabhá Rádžája Tathágatája Arahaté Samjasambuddhája tadjathája Arahaté Samjasambuddhája Tadjátha 
Óm Bhaišadžja Bhaišadžjája Mahábhaišadžjája Bhaišadžjája Rádžája Samudgaté svahá

 

 

 

Krátká mantra Buddhy medicíny:

 

 

 

Téjatá óm békandzé békandzé mahá békandzé randza samudgaté só há

 

 

 

Následující verše jsou přetištěny z Čagmed Rinpočheho chvalozpěvu na Buddhu medicíny:

 

 

 

Namó MahábhaišadžjájaObrazek

 

 

 

Klaním se velkému Buddhovi medicíny!
Kdokoliv kvůli špatným úmyslům a postojům 
je nucen upadnout do stavů utrpení,
dokonce i když uslyší zvuk Tvého posvátného jména,
nezrodí se znovu do utrpení a bolesti
a dosáhne stavu prvotní čistoty.

 

 

 

ÙTento text byl převzat z portálu Tibetského lékařského a astrologického institutu Mäncekhang J.S. Dalajlamy v Dharamsale; © 2007 Men-Tsee-Khang, přeložil a upravil © 2006 – 2007 Martin Srdce