AURA

29.12.2011 15:52

 

Aura

Aura je neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé i neživé. Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.

 

V auře se odráží všechno co prožíváme, stejně tak co jsme prožili v minulosti.  Pokud naše aura zeslábne můžeme se stát snadnou kořistí okultního útoku. Zpevněním své aury se chráníme před negativní magií a zlepšujeme svůj pocit dobré pohody. Proto je nutné, aby se každý naučil rozpoznávat svá zranitelná místa, rozpoznat, kdy nadměrně používá množství energie a jaké je pravděpodobné místo úniku.  Je třeba se naučit, jak energii znovu doplňovat, než se vyčerpá do té míry, že její nedostatek projeví jako nemoc. Kontrolu můžeme provádět i pomocí zjišťování funkčností točících se čaker.

Pokud nevyužíváme své energie v plném rozsahu, pak náš strom života přestává růst My v důsledku toho máme menší odolnost vůči negativním vlivům, které nám škodí a nedostává se nám energie,  abychom mohli vykonávat, to co v životě potřebujeme a po čem toužíme. K porušení aury můžeme také přispět dalšími faktory jako jsou drogy, alkohol (ve velkém množství), stres, kouření, duševní a citové trauma (např. rozvod, rozchod, úmrtí v rodině atd.)

Aura je vejčitého tvaru, který se přizpůsobuje obrysu našeho  fyzického těla, naše tělo přesahuje zhruba o 10 až 15 u někoho dokonce až 30 cm. Je tvořena našimi jemnohmotnými těly. V roce 1958 baron Karl von Reichenbach tvrdil, že objevil určité vyzařování vycházejí z magnetů, kamenů, krystalů, rostlin, zvířat, které vidí někteří lidé jenž mají senzitivní schopnosti.  V roce 1911 dr. Walter Kilner vymyslel způsob, jak zviditelnit toto záření. 

Jak vidět auru?

Je několik způsobu, které můžeme použít k vidění aury a to, jak cizí osoby, tak i své. První způsob je velmi jednoduchý, ale pozor, nedělejte toto cvičení dlouho, protože ze začátku vás budou bolet oči než si zvyknou na změnu vidění.

1.      Postavte svého pomocníka před jednobarevnou plochou (pro začátek např. zeď), zadívejte se nad něho a svůj pohled rozostřete. Pomoci vám může, když trochu přimhouříte oči. Aura je nejlépe viditelná kolem hlavy, potom kolem celého těla.

2.      Dáme ruce před sebe, dlaně směrem k sobě jako bychom chtěli tleskat, pomalými pohyby dáme ruce (jako při tlesknutí – ale ne úplného) k sobě a zase od sebe……cca 3-5x. Tímto způsobem si pošleme svou energii v podobě aury do rukou a uděláme z ní jakoby kuličku, pak vezmeme kuličku mezi dva prsty a podíváme se na ní. Uvidíme zde barvu naší aury právě takovou jaká nás obklopuje.

Jsou-li myšlenky a emoce klidné, mírné a láskyplné, jsou v auře vidět jemné, krásné a jasné barvy a aura svítí zvlášť zářivě okolo hlavy. Ale jakmile se objeví negativní myšlenky, bázeň, deprese, smutek  nebo závist, změní se barvy v auře v tmavé, kalné a těžké odstíny. Toto  ponuré záření vyvolá v organismu časem stav nemocí a disharmonie.

Jak cítit auru?

Když stojíte před svým pomocníkem s rukama nataženýma k oběma stranám jeho hlavy a dlaněmi obrácenými k hlavě, ucítíte ji.  Postupně ruce přibližujte k hlavě. Asi ve vzdálenosti 10 - 15 cm, ucítíte mravenčení či lehké teplo, řezavý pocit nebo tlak Pohybujte rukama směrem k hlavě a pocítí auru. Každá aura má některou barvu jako základní.   Světlé a jasné barvy odstíny obvykle ukazují pozitivní energie, ale tmavé a nebo dokonce rozmazané barvy ukazují na negativní energii a nemoci. Popis barev je pouze základní. Auru můžete nejen pohladit, ale i uzdravovat právě pohlazením nebo doplněním. Vše si ukážeme v praktických cvičeních.

Žlutá - ukazuje na intelekt, moudrost, paměť, veselost, hravost, přejícnost, pomoc druhým. Světlá barva žluté naznačuje nesobecké nitro, veselost. Nejasná žlutábarva ukazuje napětí kontrolované vůlí, ovlivnitelnost, sobeckost, strach se prosazovat, strach ukázat své city.

Oranžová - značí radost, vitalitu, živost, odvahu, pozitivnost, ale též napětí. Oranžová tmavá skoro až hnědavá naznačuje únavu, žárlivost, přetaženost, pomstychvitovst a sklon k léčbě k drogám - cigarety, alkohol, léky.


Červená - značí aktivitu, sílu, vůli, energii, vytrvalost. Tato barva  avšak také může naznačovat , že v nás probíhají určité boje - výbušnost, netrpělivost a náladovost. Lidé , kteří mají převážně auru červenou jsou emocionální často bývají pod stresem a nátlakem. Tělo si říká o odpočinek. 

Modrá - ukazuje na vyrovnanost, klid, harmonii, vnitřní mír, trpělivost, spokojenost, důvěru. Mdlé odstíny modré ukazují na deprese, že nám život utíká pod rukama, že je nám křivděno, nátlak na naši osobu.

Zelená - ukazuje na přizpůsobivost, harmonii, vnitřní klid, soulad, léčitelské schopnosti, přátelství, sympatie, vyrovnanost, otevřenost, komunikaci, radost žít.

Tyrkysová zeleň - zlepšení zdraví, tmavé barvy zelené - ukazují mna nespolehlivost, sobeckost.


Fialová - ukazuje na duchovno, vnitřní klid, hledání ideálů, mystično, vnitřní naslouchání, harmonie, silnou vůli a vyšší ideály.

Jak nastolit opět rovnováhu?

Je nutné udržovat mezi emočním, duševním a duchovním stavem rovnovážný stav.  Všechny aspekty působí společně.  Právě při nedostatečné vyváženosti a harmonii musíme vše dát do pořádku. Harmonizovat pomáhá poslouchání vhodné hudby, kterou máme v oblibě,  příjemná koupel, kterou si provoníme voňavými esencemi, bylinkami nebo cvičením (aerobic, step, jóga, meditace apod.), dále velmi pomáhají vhodně zvolené amulety, talismany a cvičení na harmonizaci organismu. K odebrání negativní energie z těla např. při nemoci, říznutí, poranění se aplikuje léčivá energie, nebo metoda léčení barvami, léčení drahými kameny.

Lidské dlaně

Lidské dlaně jsou citlivé na přijímání energie, jsou takovým naším senzorem v těle. Všechny změny, které se v nás odehrávají (ať už pozitivní či negativní), energie vždy prochází dlaněmi. Pokud jsme unaveni můžeme si pomoci k doplnění energie. Vztáhneme-li ruce ke zdroji např. ke slunci nebo v lese obejmeme strom apod. a vytrváme v klidném postoji tak dlouho, dokud nepocítíme příliv energie. Pokud máme více zkušení s přijímáním energie nebo např. zvládáme komunikaci s anděly, můžeme doplňovat energii pouhou myšlenkou, kterou vyšleme do Universa a požádáme si o ní. Výsledek v přijímání energie je stejný J