Archanděl Gabriel prostřednictvím Shanti Gabriel

02.12.2012 13:35

Archanděl Gabriel prostřednictvím Shanti Gabriel 
21-November-2012


Drazí, Aktivace 12-12-12 12-Prosince-2012 přinese nejvyšší frekvence jaké kdy byly kódovány ve Světle Kristova Vědomí na planetu pro přeměnu Země a všech bytostí. Prostřednictvím síly přidružených bran, které držely otevřené Archandělé 11-11, bude dostupná během aktivace 12-12-12 nová síla Kristova Vědomí. Síla této energie probuzení umožní každému člověku mít zážitek Kristova vědomí v okamžiku 12-12-12 Kódování. Jakmile ho zažijete, nepadne zpět do starých způsobů, protože Zlaté Kristovo Světlo doslova vypudí z vašeho bytí frekvence, které vám již neslouží. Přeměněny Světlem se buňky probudí do kódování vloženého vaší duší. Tato aktivace vyčkávala kým by vědomí Země podpořilo hromadné probuzení. Uvědomění a příprava jsou klíčové znaky pro přeměnu dostupnou prostřednictvím Kristova Světla. Ten čas je Teď. 12-12-12 představuje aktivaci Božské Lásky uvnitř, přes a kolem vás. Když Božská Láska aktivuje světlem kódované vlákna ve vaší bytosti, je tu přijímání probuzení.To posune tělo do systému 12 šroubovic a umožní spojení DNA vláken. Toto aktivuje jemnou energii, která sjednotí nový 12-čakrových systém. Světlo samotné nemůže vytvořit spojení, i když Božská Inteligence je tam v životní síle. Božská Láska je nutná k probuzení kódování spojení vaší Duše s úplností vlastní dvanáctky. Toto je probuzení Kristova Vědomí.

Božská JednotaBěhem 12-12-12 bude pocit znovuzrození do jednoty se všemi vašimi stránkami. Pozdravte se s novou úrovní úcty a važte si svou oddanost tomuto životu. Vaše ochota pokračovat po Cestě Světla v průběhu času vás dovedla ke dokončení jedné stránky cesty vaší duše. Váš úkol teď je vzít tuto úplnost hluboko do vaší bytosti, aby vás posílila. Ať Kristovy Světlo pronikne každou buňku a vytvoří novou léčivou sílu, která pronikne vaše vědomí. Když začleníte toto řazení v sobě, Božská Láska ve vašich energetických polích bude aktivovat vaši DNA a stane se tak pronikavou, že váš svět se doslova začne měnit kolem vás. Začněte používat toto nové spojení s Kristovou Energií, která obsahuje Životní Sílu Léčení a soucitu. Přineste ji do všech vašich příběhů, všech vašich vztahů a všech míst ve vašem životě, které stále zdánlivě nevyzařují všechnu dobrotu, kterou jste si představili. Použijte toto Zlaté Světlo na posílení sebe pravým odpuštěním a soucitem. Nezáleží co se děje, soustřeďte se na Jednotu s pravým Světlem Krista a přineste tuto Božskou Lásku a Soucit sobě. Vytvořte z tohoto řízení zvyk před tím než může nastat nějaká jiná reakce a objevíte, že toto je opravdu nový čas být naživu.

Nové Struktury v lidském Energetickém SystémuS Aktivací 12-12-12 jsou budovány nové struktury v lidském energetickém systému.Sladění spojení 12 vláken v DNA struktuře otevírá cestu pro vytvoření soustavy 12 čaker. Tento posun paradigmatu ve vývoji kódované lidské bytosti začne vytvářet plně sladěnou strukturu, která působí na nejvyšší frekvenci energie, která je nyní dostupná. Tento nový sladěný energetický systém umožní člověku nejen plavit se tímto novým zemským časem, ale také dláždí cestu pro odezvu ostatních. Kódování vložené do lidského energetického systému, které se spouštějí v různých časech tvoří vlny změny ve strukturách vsazených do staré světové paradigmatu. Každý člověk bude nyní cítit podnět duše pohnout se ke smysluplnému činu, stáhnout se nebo úplně opustit planetu, aby počkal více rozvinutý čas na Zemi. Další vývoj na planetárních úrovních tvoří nové vstupy pro vkročení duše. Ti, jejichž světlem kódována DNA umožnila posun jejich energetických frekvencí nyní pracují na vícerozměrné Zemi současně přitahují jiné duše. Nástup energetických frekvencí vzniká jako vaše vlastní vnitřní kódování, spouštění v rezonanci, přitahuje více těch, kteří jsou připraveni na probuzení. Je to opravdu vzrušující čas být naživu a vy jste se narodili abyste byli tvůrci nových štrujktúr Země. V této nové energii se můžete cítit jakoby jste konečně přišli Domů. Vytvořte zmocněná vizi, aby vám sloužila když zvyšujete své energetické frekvence v nových světelných strukturách kódů 12-12. To bude aktivovat vaše energetická centra novým způsobem. Vytvořte hluboké životní spojení se Zemí, která očekává tento čas vzdávání pocty. Máte neviditelných partnerů, jejichž práce zahrnuje váš vývoj, aby pomáhali v tvoření plně funkčního světu, který působí na vyšší frekvenci Světla a Božské Lásky. Pro ​​toto jste se narodili. Nyní je váš čas. Představte si šroubovici 12 vláken Světlem kódované DNA ve vás, sahající hluboko do Země a nad vaši hlavu. Toto posílí vaše spojení soustavy 12 čaker nad, uvnitř a pod vaším tělem. Spojte se s ostatními v načasování 12-12-12 abyste pomohli spustit nové energetické kódy matrixu. Toto budou struktury, které pomáhají tvořit novou Zemi - kde je ctěný duch ve všech věcech, a krása a harmonie jsou posvěcené. Pokud čtete toto, jste sladění s Kristovou Energií, která zmocní nový život v kódovaném době 12-12-12 tohoto 12-Prosince-2012. Je to skutečný začátek posunu paradigmatu, který bude pokračovat následující tři roky. Všechno se změní. Oddejte se půvabnému vývoji a začněte budovat nové struktury ve vaší bytosti, tak aby ti ve světě mohli následovat předlohu. Vy jste vždy byli tím kdo dláždil cestu, a toto stále pokračuje. Sladění energie 12-12-12 je to co se nazývalo "Druhý Příchod". Nepochopené po staletí, toto spojení s Kristovým vědomím je ve vás, a ne příchod jediné osvícené bytosti na svět. Probuzení úplné vývojové duchovní energie je dostupné ve všech bytostech, pokud si to zvolí, a jsou ochotny přinést na planetu vývojový posun ve vědomí, který Zemi očekává. Je váš čas zvolit si.Přijetí PROMINUTÍV aktivací 12-12-12, je poskytnuto Boží Odpuštění na léčení starých ran. Vaše práce je přijmout léčení přijetím odpuštění za minulé chyby, které věříte, že jste udělali. Dovolte světlu Boží Lásky proniknout všechny staré struktury, které budujete kolem představy hanby a nehodnosti. Odpusťte útoky na sebe za to že jste selhali udělat cokoliv jste si mysleli, že "byste měli udělat". Toto nové Světlo zakódované v Kristově energii nese frekvenci léčení a lásky. Také obsahuje sladění s vašimi multi-dimenzionálním já, abyste stvořili větší jednotu a celistvost ve vaší bytosti. Vy oddaní duchovní bojovníci jste položili nohu na tuto cestu v okamžiku kdy jste se narodili. Ve světě kolem vás jste byli svědky oddanosti všemu co jste považovali za nepravdu. Vy jste zvedli vlajku Pravdy, Osvícení a rozpínání vaší Duše a začali jste pohyb ve směrech, které se setkávaly se strachem a odporem.Toto mohlo dokonce způsobit neshodu v hybnosti vaší rodiny, která pokračuje do tohoto dne. Prostřednictvím ní jste byli oddaní vaší víře v Božské Světlo a proces vývoje - cestu, která ctila posvátnost veškerého života na Zemi. Poznání, že existují jiné dimenze, které se spojuje a souhlasí se starodávnou moudrostí a osvícenou Pravdou, pronikli vaše vědomí. Byli jste otevření přijetí učení, které rezonovaly hluboko ve vaší bytosti, nezáleželo jak se to jevilo ostatním. Během vlny stoupajícího vědomí si vyžádalo velkou odvahu držet se pevně vašich přesvědčeni.12eho Prosince 2012 ukotvuje Aktivace 12-12-12 vše co jste považovali za pravdu ve vaší duši. Zde je modlitba na podporu této aktivace: Božská Přítomnost, Během této Aktivace 12 - 12-12 Já vzývat Božskou Lásku a Zlaté Světlo činné v Kristově Vědomi, aby proudilo půvabně skrze mne a ukotvili se na Zemi. Já teď žádám o probuzeno spojení v mé DNA s Božskou Láskou, soucitem a Světlem z Nejvyššího Zdroje s 12 vlákanmi DNA ve mně a vytvoření úplné šroubovice Světla, která aktivuje můj 12 čakrových systém. Já žádám o sladění mé Duše se vší Boží Láskou a Světlem, které mohu přijmout pro dobro mého vývoje a vývoje Země v této době. Já vzývám podporu Andělů, archandělů, Mistrů a všech bytostí Světla, které pracují pro mé probuzení, aby byli se mnou v tomto procesu. Ať se všechny bytosti probudí do svého Božského potenciálu a přinesou přítomnost Boží Lásky do svých srdcí. Ať stále více Milosti proudí přes nás všech, aby požehnala tuto planetu. Ať je zem uctěna novým způsobem, který umožňuje naší planetě vzkvétat. Ať každé srdce cítí dary této láskyplné Přítomnosti v sobě tak aby Mír mohl zavládnout na Zemi. Děkuji ti Bože za toto a všechny naše požehnání. A Tak To Je. Překlad: Sir @https://ee.dunres.sk