ANDĚLSKÝ RITUÁL HOJNOSTI A ŠTĚSTÍ

12.03.2013 09:51

 

ANDĚLSKÝ RITUÁL HOJNOSTI A ŠTĚSTÍ
ANDĚLSKÝ RITUÁL HOJNOSTI A ŠTĚSTÍ
Abychom se cítili v neustávajícím proudu štěstí a hojnosti, můžeme aplikovat jednoduchý andělský rituál, či techniku: 
Obstaráme si ve specializované prodejně s polodrahokamy malý andělský kamínek Celestín. Vezmeme sebou rovněž bílou svící a jakýkoli předmět, který nám připomíná prosperitu a štěstí. S kamínkem očištěným v proudu studené vody a u zapálené bílé svíce si představíme (nebo tam zajdeme skutečně), že sedíme na břehu potoka případně dravější řeky někde v lese, oplývajícím životem, zpěvem ptáků, zelení a kvítím. Se zavřenýma očima vnímáme, jak květy otevírají své kalichy pod dotekem slunečních paprsků. Uprostřed nich se objeví překrásný, růžově oděný anděl štěstí, Eileen. Přistoupí k nám a my cítíme příliv hojnosti, tryskající z jejích andělských prstů. Jako bychom se koupali ve sprše z esence štěstí, lásky, bohatství a dostatku čehokoli, po čem toužíme. Zalije nás příjemné teplo - a odkudsi z hloubi srdce pocit míru a nekonečné lásky, která proniká do každé naší buňky. Necháme bezpodmínečnou lásky andělů chvíli působit. Požádáme Eileen a ducha protékající vody, aby ve směru toku potoka odnesl sebou vše, co nám brání ve štěstí a z pramene přitékající vody naopak přinesl vše, čeho si žádáme. Požádáme Eileen, aby kamínek Celestín v naší ruce nabila energií andělů hojnosti a štěstí. Za předpokladu, že se vidíme – nebo i reálně nacházíme – v krásné přírodě (symbol štěstí a blahobytu v jejich nejryzejší a nejpřirozenější podobě) a necháme působit andělskou lásku Eileen nejenom na nás samé, nýbrž skrze nás i na celý náš život, zažijeme až euforické stavy, jež bychom mohli nazvat „andělské štěstí“… 
Toto malé a prosté cvičení, použitelné téměř pro každého, opakujeme každý den až do doby, než dosáhneme štěstí v takové jeho formě, po jaké touží naše srdce. Kamínek nosíme sebou a po splnění jeho účelu ho důkladně očistíme a darujeme někomu, o kom se domníváme, že potřebuje taktéž pomoci se štěstím a bohatstvím čehokoli…