ANDĚLSKÉ CVIČENÍ

28.02.2012 09:45

 

Andělské cvičení ode mne na tento týden: Nejdřív se uveďte do relaxovaného stavu. Nechte ze svého těla jakoby odtéci všechno napětí, stres, nervozitu, tenzi. Dýchejte zhluboka, pomalu, ale přirozeně. Pak si představujte, jak se ve vašem srdci rodí světlo…. Jakoby se v něm rodil anděl… Světlo se šíří a roste, roste… Tak jako ve vašem srdci sílí a roste váš vnitřní anděl… Světlo je sálavě zářící, třpytivé, jako záře hvězd. Vyzařuje z vašeho srdce stále víc a víc, šíří se do prostoru, expanduje a prosvětluje vše kolem. V této chvíli jste podobni Slunci, centrální hvězdě, a současně slunečnímu anděly, jenž jakoby rostl přímo z vaší podstaty, podstaty vašeho nejvyššího já… Ta záře, pramenící z vás samých šíří kolem sebe láskyplnou energii světla: na všechno kolem vás i ve vás samých. Budete-li mít pocit, že andělská láska a světlo z vás skutečně září z hlouby vašeho srdce i z hlouby srdce vesmíru kolem vás, opakujte si buď tiš nebo nahlas, jak to budete potřebovat nebo cítit: „Světlo kosmu i andělů a jejich láska mnou proudí a současně z mne vyzařují na všechno kolem.“ Tuto afirmaci si opakujte do té doby, než budete mít skutečně pocit, že jste zdrojem silné vlastní duchovní energie. Budete-li mít potřebu nebo touhu použít další afirmaci či prohlášení, týkající se vlastní síly, osvícení, tvůrčích schopností, andělského vyzařování či danosti být průchozím kanálem andělských vibrací, klidně si ji opakujte pak také. Mohou znít podobně jako: „Světlo a andělé teď působí mým prostřednictvím.“