ANDĚLÉ STRÁŽNÍ 1

03.12.2011 10:32

 

Andělé strážní -1


DIANA COOPER - SVĚTLA ANDĚLŮ
 
Než se znovu narodíme projednáváme smysl svého následujícího života s vládci karmy, s těmi, kteří v andělské hierarchii dohlížejí nad bilancí naší odpovědnosti. Vybíráme si čas svého narození podle dostupnosti rodičů, vhodných pro zkušenost, kterou potřebujeme. Rozhodujeme o planetárních aspektech, které na nás budou mít vliv. Více vyvinuté duše jsou pečlivější při výběru podmínek své inkarnace, a z toho důvodu mají méně možností výběru.
Předem si určíme délku svého života a čas svého návratu. Naše rozhodnutí může být později pozměněno určitými volbami, které ve svém životě učiníme.
Pokud například dovolíme svému hmotnému tělu, aby se díky špatné stravě ocitlo v "havarijním stavu", je možné, že už nebude nadále schopno zajistit příjemný a dostačující přístřešek pro naši duši.
Pokud ztratíme vůli žít, můžeme tuto planetu opustit dříve, než jsme si určili.
Sebevražda je často předčasným únikem, jak se vyhnout našemu poslání na Zemi, ale ta má různé formy. Lidé se upíjejí k smrti, podstupují nebezpečí proti své intuici, umírají na zlomená srdce, vysílají tak mocné negativní myšlenky, že onemocní.
Můžeme zemřít dříve, než jsme se rozhodli pouze v případě, že po tom dostatečně silně toužíme.
Andělé nám mohou pomoci pouze v rámci naší svobodné volby.
Pokud předčasně ukončíme svoje poslání na Zemi, musíme jej znovu naplnit za podobných podmínek a výzev.
 
Pokud například odejdeme o deset let dříve, než dokončíme jedno karmické vyrovnání dluhu, může být zapotřebí, abychom se vrátili na tuto planetu pouze na deset let a svůj dluh tak splatili. V takovém případě zemřeme v dalším životě jako dítě.
Andělé nás podporují ve všem, co si zvolíme.
Pokud ještě nenastal čas, abychom zemřeli, náš anděl nás bude chránit.
V době války bylo rčení, že pokud má kulka v sobě vepsáno tvé jméno, tvůj čas se naplnil. Pokud tvůj čas nenastal, jsi v bezpečí ochrany andělů strážných.
Stále více lidí podává svědectví o tom, co prožili v blízkosti smrti. Bytost světla, nebo zářící moudrá bytost, nebo nějaký hlas mu sdělil, že jeho úkol nebyl ještě ukončen, že se musí vrátit, aby jej dokončil.......