Alue lží zbavená III. - jak je to s pravotočivostí a levotočivostí?

26.04.2016 11:20

Alue lží zbavená III. - jak je to s pravotočivostí a levotočivostí?

8. listopadu 2015 v 10:00 | Lúmenn |  Zajímavosti, rady a informace

Poslední dva dny jste si mohly přečíst dost drsné články o tom, kdo je vlastně zač "tomáš marný", který stojí za obsahem webu Aluska.org (část první, velmi důležitá) a jak se vlastně do jeho vlivu Alue dostala (část druhá). V první části jsem slíbila, že se pokusím vysvětlit, proč člověk, který nám nepokrytě tvrdí, že to máme s láskou marné, nemá pravdu ve spoustě dalších věcí, které tvrdí.
Začneme tedy s vyvracením nesmyslů, kterými nás TM prostřednictvím stránek aluska.org balamutí. Největší sranda na tom je, že on sám si mnohdy protiřečí a má v tom maglajz, jak je vidět i když si pustíme přednášku, na niž odkazuji v první části.
 
TM (prostřednictvím Alue) tvrdí (v článku Co je pravotočivé a co je levotočivé), že to, co je pravotočivé, je konstruktivní, a co je levotočivé, je destruktivní. To je samozřejmě pravda a shodují se na tom téměř všechny nauky. Ovšem co už pravda není, že destruktivní = smrtonosné.
V přednášce i v článcích uvádí, že levotočivý směr je smrtonosný. To je ale naprosté nepochopení věci. A přitom sama Alue na stránkách má článek o zákonech vesmíru a jeho dualitě (zde) a přitom tento zákon přímo v daném článku popírá!:)
 
Jak je to tedy s tou pravo- a levo- točivostí? Nejprve si musíme asi vysvětlit, co to znamená konstruktivní a destruktivní.
 
Konstrukce znamená tvoření. Konstruktivní tedy znamená tvořivý. Když něco tvoříme, musíme do toho vložit energii, protože nelze stvořit něco z ničeho. Musíme energii dát.
Konstruktivní - energii DÁVÁ, tvoří.
 
Destrukce znamená ničení. Destruktivní tedy znamená ničivý. Když něco ničíme, ubíráme tomu energii. Bereme.
Destruktivní - energii BERE, ničí.
 
Ale pozor - je to jako v té pohádce Dařbuján a Pandrhola, kdy Dařbuján zavře smrt do sudu a ona pak nemůže vykonávat svoji práci. Nic neumírá a koloběh života nemůže pokračovat. A přitom je smrt destruktivní - bere život.
Jenomže protože Vesmír je duální, potřebujeme obě polarity. Nelze pořád jenom dávat, je někdy třeba taky brát a naopak. Celý koloběh života je o dávání a braní energie. Tráva si vezme energii ze země, z vody a ze slunce. Trávu sežere zajíc (= vezme si od ní energii). Zajíce sežere liška (= vezme si od něj energii). Lišku střelí lovec a sní ji (=vezme si od ní energii). Celý život je postavený na destruktivních činech, protože potřebujeme brát energii odjinud, abychom mohli žít a žít, to znamená tvořit, rozmnožovat se, stavět, budovat, tedy dávat energii. Tím je zajištěna dualita.
 
Pravotočivý směr je směr, který energii přidává. Levotočivý energii bere. Ale oba tyto směry jsou nutné pro zachování života.
Někdy potřebujeme, aby nám něco energii dalo, potřebujeme konstruktivní sílu (a ve chvíli kdy my přijímáme, stáváme se destruktivními, to je ta dualita;)), pravotočivý směr. Třeba ve chvíli, kdy jsme smutní a někdo nám dodává síly. Někdy ale zase potřebujeme energie ubrat, potřebujeme destruktivní sílu (a ve chvíli, kdy my dáváme, stáváme se pro ten okamžik konstruktivními). Třeba při léčení, kdy z našeho vycházejí toxiny.
 
 
Život je duální. Konstrukce a destrukce se v žádném případě nedají ztotožnit s pojmy dobré a špatné nebo dobro a zlo. Obojí je potřeba ve stejné míře, jakmile je jednoho nebo druhého více, objevuje se disharmonie mezi příjmem a výdejem energie a člověk trpí přebytkem nebo naopak nedostatkem.
 
Zároveň TM zaměňuje pravotočivou a levotočivou spirálu. Píše, že levotočivá spirála se sice kreslí od středu pravotočivě a naopak, ale toho si nemáme všímat a máme dogmaticky poslouchat, co říká. Ale jen o pár řádků níž se píše (cituji): Pamatujte: O tom, kam se co točí, rozhoduje ten, který obrázek tvoří.
Z toho logicky vyplývá, že pokud kreslím spirálu od středu směrem ven pravotočivě, pak nemůže být jiná, než pravotočivá a tedy energii dávající. Pokud kreslím spirálu od středu směrem venlevotočivě, pak je logicky levotočivá a tedy energii odebírající.
 
 
Tady je to jasně a zřetelně nakresleno - Alue a TM to sami ve svých
článcích píší, ale ani nerozumí vlastním slovům:)
 
Poslední věc je fakt, díky kterému si můžete ověřit, že je naprostý nesmysl, aby všechno levotočivé bylo smrtonosné a špatné. Je to Coriolisova síla nebo také Coriolisův efekt.
Jak jistě víte, naše planeta se otáčí. Díky tomuto otáčení, které má solidní rychlost (cca 1600km/h), jsou všechny předměty, které se po zemi pohybují, strhávány od svého původního směru. Tato síla je kolmá na směr pohybu, míří od něj vpravo a je tečnou ke kouli, která představuje Zemi. Směr této síly se liší v závislosti na směru pohybu tělesa a v závislosti na tom, na jaké polokouli Země se těleso pohybuje: Pohybuje-li se těleso na severní polokouli v severojižním směru, je strháváno díky této síle vpravo od svého původního pohybu Pohybuje-li se těleso na jižní polokouli v severojižním směru, je strháváno vlivem vlevo. Významné a jasně viditelné jsou projevy Coriolisovy síly třeba v meteorologii. Na severní polokouli se otáčejí tlakové níže vždy doleva a tlakové výše doprava, na jižní přesně opačně.
 
Tato síla má vliv i na další věci, třeba na opotřebovávání kolejnic nebo na meandry řek. Taky se říká, že vodní vír v umyvadle (ano, ten, co vídáte každý den a o kterém vám TM s Alue řekli, že se otáčí konstruktivně doprava jako všechno v přírodě) se točí na každé polokouli jinak. Pravda je taková, že vír ovlivňuje i mnoho jiných věcí, než Coriolisova síla, ale přesto je na jižní polokouli pravděpodobnější, že se bude točit doleva, zatímco na naší severní že bude pravotočivý.
Před lety mi Alue řekla, že je to blbost, že mi to nakecali ve škole a že tam učí samé nesmysly. Tak možná video, které mi poslala známá žijící v Austráliii, bude i pro ni dostatečným důkazem:) Vír se na ní točí kam jinam, než doleva:)
 
 
 
Kvalita není nic moc, ale přesto je dobře vidět, že se vír stáčí vlevo.
Posílám velký díl ke klokanům této paní:)
 
Doufám, že teď už všichni pochopili, že to, co se točí doleva, nás automaticky nezabije:) A že dualita je o dávání i braní. Není potřeba se bát ani se nechat strašit pochybnými duchovními vůdci, jako je TM, kteří ani neznají obrovskou sílu lásky. Zítra se podíváme na jeho blud o pozitivitě a negativitě, kterou úplně obrátil.