~ Afirmace jednotlivých čaker

19.02.2013 14:27

~ Afirmace jednotlivých čaker
1. KOŘENOVÁ ČAKRA

-Mé tělo se pro mne stává důležitým, neustále mu dodávám výživu

-Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací

-Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje

-Má vnitřní matka je tu vždy pro mne. Chrání mě, živí a utěšuje

-Zasluhuji to nejlepší, co život může nabídnout. Mé potřeby jsou vždy uspokojeny

- Jsem spojen/a s Matkou Zemí a znám pocit bezpečí pramenící z života, jenž je zakotven v realitě a v přítomném okamžiku
2. SAKRÁLNÍ ČAKRA

-Blížím se k době, kdy budu naprosto šťastný/á a naplněný/á. Život mi nabízí
vše, co pro tuto cestu potřebuji

-Zasluhuji si lásku a rozkoš

-Mám právo vyjádřit své touhy, před sebou i před druhými

-Jsem dost dobrý/á takový/á, jaký/á jsem

- Život se odvíjí tak, jak má

- Jsem připravená cítit své tělo a cítit se dobře ve vztahu ke své sexualitě
3. ČAKRA SOLÁRNÍHO PLEXU

-Akceptuji to, kým jsme a cením si své osobnosti

-Vím, že se stávám tím nejlepším člověkem, jakým mohu být

-Jsem odhodlán/a chovat se k sobě s úctou a respektem

-Má osobní moc každý den sílí

-Jsem samostatný člověk. Sám/sama se rozhoduji co si myslet a jak jednat

-Zasluhuji si veškerou lásku, ůctu, radost, štěstí, jichž se mi dostává. S otevřeností přijímám vše dobré, co život dává
4. SRDEČNÍ ČAKRA

-Posílám lásku každému, koho znám, všechna srdce jsou otevřena, aby přijala
moji lásku

-Přijímám, že bolest je nutnou součástí mého růstu a vývoje

-Miluji sám/sama sebe takový/á, jaký/á jsem, i potenciál ve svém nitru

-Všechnu bolest minulosti předávám do rukou lásky

-Jsem vděčen/vděčna za všechnu lásku, kterou můj život zahrnuje

-Druzí lidé si zasluhují můj soucit

-Láska, kterou cítím k sobě i k druhým je bezvýhradná

-Láska mě osvobodí. Druzí milují tak, jak nejlépe dovedou. Pokud mě někdo nemiluje "dost", je možné, že je schopen jen omezeného vyjádření lásky a zasluhuje můj soucit

5. KRČNÍ ČAKRA

-Začínám mluvit ze sebe

-To co chci říct, zaslouží si být vyslechnuto

-Těší mě vyádřit vlastní pocity a být tvůrčí

-Naslouchám potřebám a touhám druhých a uznávám je

-Vždy hovořím ze srdce

-Dříve než své myšlenky a svá slova vyřknu, přemýšlím o nich

-Můj hlas se stává silnějším a přesvědčivějším
6. ČAKRA TŘETÍHO OKA

-Uvědomuju si potřebu ticha a klidu pro svůj život

-Odpovědi na všechny mé otázky se nacházejí v mém nitru

-Důvěřuji svým pocitům

-Nemám co dokazovat, jsme sebezjevením božského plánu

-Jsem naplněn/a moudrostí

-Věřím, že moje představivost pro mne vytvoří svět štěstí a bezpečí

-Představivost je životadárnou krví mé tvořivosti

-Chci přijímat sebe i druhé právě takové, jací jsme

-Chybování mi umožňuje poučit se, růst a vyvíjet se
7. KORUNNÍ ČAKRA

-Slaďuji se a dosahuji jednoty se svojí Vyšší mocí

-Začínám s láskou a vděčností přijímat sebe samu takovou, jaká jsem (sám sebe, takový jaký jsem)

-Nehodlám se již intelektuálně ani v tvůrčí oblasti omezovat. Spojuji svého ducha s pramenem veškerého poznání

-Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí

-Toužím svůj život založit na lásce a spokojenosti

-Chci změnit svůj život a osvobodit se

-Zbavuji se všech omezujících myšlenek a pozvedám se k vyšším úrovním vědomí

-Jsem kým jsem, a raduji se z toho