Archanděl Rafael

ARCHANDĚL RAFAEL

  Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty...

JAK POŽÁDAT ARCHANDĚLA RAFAELA O POMOC PŘI LÉČENÍ

  Jakým způsobem  žádat o nebeský zásah v případě zdravotních problémů? Existuje nespočet způsobů, zde je nékolik z nich: *    vyslovit svou prosbu nahlas *    obrátit se s modlitbou k Bohu *    oslovit Boha i archanděla Rafaela současně *  ...

ZELENÝ PAPRSEK SVĚTLA - ARCHANDĚL RAFAEL

    Archanděl Rafael – „ Ten, který léčí“ nebo „ Božský léčitel“ Pátý paprsek – zelená Afirmace: „ S tvojí pomocí se vyléčím na těle, duchu i duši “ Vlastnosti: Pravda, uzdravení, koncentrace Živel: Vzduch Světová strana: Východ Den: Čtvrtek Planeta: Jupiter Kov:...