Modlitby

POŽÁDEJTE

      Požádejte: Zákon svobodné volby říká,že andělé nesmí do našich životů zasahovat,pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení.Jedinou výjimkou jsou situace,kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal čas zemřít.V ostatních případech musíme anděly o pomoc...

Modlitby

MODLITBA ZA VYLÉČENÍ STRESU

Drahý Bože,Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli, zdá se,že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc.Prosím zbavte mě tlaků,které jsem sám/a na sebe uvalila.Rafaeli,žádám Tě abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu.Michaeli,tebe žádám o...

MODLITBA ZA NALEZENÍ SVÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ

Všem,kdo nade mnou dohlíží, zdá se,že jsem zapoměl/a,jaký je můj Božský životní úděl a žádám tedy o vaši pomoc se kterou bych si vzpoměl/a na pohnutku,která mě sem tentokrát přivedla.Jsem ochoten/a odhodit veškeré strachy,jež mi brání rozpomenout se na své životní poslání,včetně strachu z...

MODLITBA ZA ZDRAVÍ A UZDRAVENÍ

Drahý Bože, vím,že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz.Prosím Tebe,Ducha svatého a Archanděla Rafaela abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů,jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím,že jsi všudepřítomný a...

MODLITBA ZA NAVÝŠENÍ ENERGIE

Archanděli Michaeli, žádám tebe a tvé pomocníky,abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mě všechno,co mi bere sílu. Pomoz mi znovu získat ztracenou energii.Děkuji ti.

MODLITBA ZA NALEZENÍ NOVÉHO PŘÍTELE

Nejdražší Bože, představuji si,že jsem obklopen/a milujícími přáteli,se kterými toho mám hodně společného. Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejicími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotňování této představy.Prosím,veď mě za novými lidmi,kteří jsou...

MODLITBA ZA PŘÁTELSTVÍ,JEŽ JE U KONCE

Milovaný Stvořiteli, hluboko uvnitř cítím,že mé přátelství s .......je u konce.Žádám tě,abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu.Žádám Tebe a anděly,abyste mi pomohly být laskavý/á a zároveň upřímný/á k sobě i k mému příteli.Prosím pomoz mi uvědomit si pravdu tak,aby mé...

MODLITBA ZA LEPŠÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE

Drahý Bože, prosím pomoz mi porozumět mému dítěti.Žádám Tě,abys obklopil mé dítě láskou,moudrostí a inteligencí. Prosím pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování.Žádám Tě,abys je vedl k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu.Žádám tebe a Archanděla...

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ VZTAHU MEZI RODIČI A DĚTMI

Nejdražší Bože prosím pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu.Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav,jež nám brání v tom,abychom si dokázali navzájem projevit lásku.Prosím pomoz mým dětem soustředit se a radovat. Prosím pomoz mým dětem přijmout mě i život,jaký žiji.Žádám Tebe a...